Prezentare birou

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii

 

Obiective

Biroul TIC menține și îmbunătățește infrastructura de rețea și serverele universității. De asemenea oferă suport hardware și software pentru utilizatori.

 
 

Structură

Biroul TIC este format din ingineri și tehnicieni. Tehnicienii sunt studenti ai facultății Inginerie Mecanică și Electrică.

 
 

Documente

Regulamente, politici și proceduri.


 
 

Date Tehnice

Reţeaua Universităţii are o structură stea, cu un nod central, conectat prin fibră optică cu nodurile aferente principalelor corpuri de clădiri.